Náboj logo
text_logo

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


Výsledky sú zverejnené na tejto stránke v časti Archív. Ďakujeme všetkým tímom za účasť!

 

Výsledky


 

OrganizátoriNa Slovensku súťaž zabezpečuje občianské združenie Trojsten, ktoré taktiež organizuje korešpondenčné semináre KMS, FKS, KSP a Prask.


Lokálne organizáciu zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky zo slovenských základných škôl a 8-ročných gymnázií.

Súťaž v Českej republike organizujú organizátori korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk. V Poľsku študenti Jagellovskej univerzity v Krakove. Vo Francúzsku študenti vysokých škôl.

Viac o nás…